Phú Cần: Nhìn lại 05 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”
          Thực hiện lời dạy của Bác Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", 05 năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Phú Cần luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; đoàn kết, gương mẫu trong thc hiện các phong trào thi đua cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

         Hội Cựu chiến binh xã Phú Cần có 08 chi hội, với 147 hội viên. Những năm qua, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, từng cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã Phú Cần rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động; Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, nhất là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

         Xác định công tác tuyên truyền giáo dục là một trong những giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao nhận thức cho hội viên; 5 năm qua, Hội phối hợp tổ chức 369 cuộc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho 11.851 lượt cán bộ hội viên, cựu quân nhân, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân về truyền thống của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam và của Hội, nhằm động viên, giáo dục hội viên nêu cao lòng tự hào dân tộc và ra sức thi đua thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do địa phương phát động. Đồng thời, Hội triển khai cho 100% cán bộ, hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà đến nay, Hội đã thành lập được 01 Câu lạc bộ (CLB) tuyên truyền, phổ  biến, giáo dục pháp luật ở Chi hội ấp Cây Hẹ; 08 mô hình “7+1” ở Chi hội 8 ấp; 08 CLB “CCB cùng Nhân dân tìm hiểu pháp luật”; 08 CLB môi trường nâng cao. Bên cạnh đó, Hội phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội hòa giải thành 27 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ và đưa khỏi diện quản lý 22 đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

anh tin baianh tin bai

Hội Cựu chiến binh xã Phú Cần tích cực tham gia vệ sinh cảnh quan môi trường

         Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Hội Cựu chiến binh ưu tiên tập trung thực hiện đó là “Phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, giúp nhau phát triển kinh tế. Để thực hiện tốt phong trào này, Hội đã chủ động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, Hội còn nhận ủy thác NHCSXH huyện tạo điều kiện cho 129 lượt hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 3,5 tỷ đồng. Qua thực hiện phong trào này, đã có nhiều tập thể, cá nhân hội viên xây dựng được nhiều mô hình hay, làm ăn có hiệu quả như mô hình “Vận động hội viên phát triển kinh tế bền vững từ con giống” của Chi hội Cựu chiến binh ấp Cây Hẹ; mô hình “Hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế” của Chi hội Cựu chiến binh ấp Ô Ét; mô hình “Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng quýt đường” của hội viên Dương Kim Khoa; mô hình “Trồng dừa sáp” của hội viên Kim Thanh Cần; mô hình “Trồng dưa lưới trong nhà màng” của hội viên Nguyễn Vũ Xuyên,…

         Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Thanh Nhàn, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Cây Hẹ, Chủ nhiệm mô hình “Vận động hội viên phát triển kinh tế bền vững từ con giống” cho biết: Mô hình được thành lập vào năm 2016, có 21 hội viên tham gia góp vốn, hàng tháng mỗi hội viên sẽ góp 500.000 đồng. Số vốn góp này sẽ được Chi hội xem xét hỗ trợ mua bò giống sinh sản cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình, đến nay bò mẹ giống đã đẻ được 08 con bê và thu nhập từ bán bê con là 80 triệu đồng; nhờ thực hiện mô hình này mà Chi hội Cựu chiến binh ấp Cây Hẹ có 03 hộ hội viên thoát cận nghèo, trở thành hộ khá. Còn hội viên Dương Kim Khoa là người thực hiện mô hình “Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng quýt đường” cũng cho biết: Trong thời gian canh tác lúa, tôi nhận thấy trồng lúa trên đất nhiễm phèn thì năng suất rất thấp. Qua tìm tòi học hỏi, tôi mạnh dạn lên liếp 6.000 m2 để trồng quýt đường. Tôi trồng khoảng 03 năm, cây bắt đầu cho trái, năng suất bình quân hàng tháng tôi thu được khoảng 300kg, bình quân bán ra thị trường khoảng 30.000 đồng/kg; sau khi trừ chi phí, tôi thu được gần 100 triệu đồng/năm. Ngoài ra, Hội còn vận động gây quỹ hùn vốn nội bộ giúp nhau phát triển kinh tế với số tiền trên 190 triệu đồng, qua đó đã hỗ trợ cho 96 lượt hội viên mượn không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình.

         Trong 05 năm qua, Hội CCB xã Phú Cần còn tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của xã. Cụ thể, Hội đã tham gia vận động thực hiện vệ sinh cảnh quan môi trường trên các tuyến Quốc lộ và lộ giao thông nông thôn trên địa bàn hơn 15,4 km; sửa chữa 02 km đường đanl; trục vớt lục bình khai thông dòng chảy các tuyến kênh cấp II, cấp III khoảng 03 km; trồng mới khoảng 8.500 cây hoa, kiểng các loại; đồng thời vận động hội viên hiến 3.200 m2 đất để xây dựng lộ giao thông nông thôn; vận động người dân xây hố xí hợp vệ sinh,... Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh xã còn tích cực tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công và hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn như: Phối hợp vận động mạnh thường quân và nhà hảo tâm xây dựng được 03 căn nhà đồng đội, 06 căn nhà tình thương với tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng.

         Với phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín của mình, Hội Cựu chiến binh xã Phú Cần có 06 hội viên được Đảng bộ và cử tri lựa chọn bầu vào cấp ủy và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó: 01 đồng chí giữ chức vụ Ủy viên Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo, 01 đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, 01 đồng chí giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, 02 đồng chí giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, 01 đồng chí là Đảng ủy viên - Công chức Văn phòng Thống kê và 05 Cựu quân nhân được Đảng xem xét kết nạp. Đến cuối năm 2023, qua điều tra rà soát Hội Cựu chiến binh xã Phú Cần không còn hội viên nghèo; 8/8 chi hội đạt trong sạch, vững mạnh; 100% hộ gia đình hội viên đạt chuẩn gia đình văn hóa - nông thôn mới và hội viên CCB gương mẫu đạt 100%.

anh tin bai

Các tập thể Chi hội được biểu dương khen thưởng

qua 05 năm thực hiện phong trào ”Cựu chiến binh gương mẫu”

         Nhận xét về Hội Cựu chiến binh xã Phú Cần, ông Nguyễn Văn Thảo - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tiểu Cần cho biết: Trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 05 năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Phú Cần là một trong những Hội Cựu chiến binh tiêu biểu của 11 xã, thị trấn trong huyện; luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua có nhiều đóng góp vào thành tích chung của Hội CCB huyện. Từ năm 2019 đến nay hội đã kết nạp được 11 hội viên mới; giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 09 đảng viên; giúp xóa không còn hộ hội viên nghèo và cận nghèo; vận động hỗ trợ 09 nhà ở, với số tiền 450 triệu đồng; xây dựng được 6/8 Chi hội đạt Chi hội mẫu tiên tiến, 8/8 CLB môi trường nâng cao, 8/8 CLB CCB tìm hiểu pháp luật, 129 tổ mô hình 7+1 hoạt động hiệu quả. Qua đó, góp phần xây dựng Hội CCB huyện Tiểu Cần đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện.

         Đến nay đất nước ta đã qua 49 năm từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); trải qua nhiều khó khăn, gian khổ trong chiến đấu, khi trở về với cuộc sống đời thường, những người chiến sĩ năm xưa vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”, không những chăm lo phát triển kinh tế gia đình mà còn tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đây là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo. 

Bài, ảnh: Minh Tâm

image advertisement

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 174
  • Trong tuần: 1 986
  • Tất cả: 7268850
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TIỂU CẦN
- Đơn vị quản lý: UBND huyện Tiểu Cần - Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính:
1. Ông Lê Chí Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần, Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử
2. Ông Trương Văn Đoàn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Phó Trưởng Ban Biên tập thường trực Trang thông tin điện tử
Điện thoại: 0294.3822070 - Fax: 0294.3612518. Email: tieucan@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "tieucan.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang