Tiểu Cần: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

         Trong 5 năm qua, thực hiện mục tiêu phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc huyện Tiểu Cần luôn là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi để mọi người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

 

anh tin bai
anh tin bai

Ủy ban MTTQVN xã Phú Cần vận động tặng quà và BHYT

cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

         Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, thời gian qua, Ủy ban MTTQVN huyện Tiểu Cần đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân nhằm củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Trên cơ sở đó, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đạt và vượt chỉ tiêu. Trên cơ sở đó, MTTQ phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào do Mặt trận các cấp phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “An sinh xã hội”. Qua đó đã huy động nguồn lực trong cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài huyện ủng hộ được gần 49 tỷ đồng; từ nguồn kinh phí này cùng với nguồn hỗ trợ của mặt trận cấp trên và các nguồn vận động khác đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 204 nhà Đại đoàn kết, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn và trao tặng trên 87.000 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học… Bên cạnh đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa cũng được MTTQVN 2 cấp quan tâm và triển khai thực hiện kịp thời như vận động xây dựng 87 nhà tình nghĩa, tặng trên 5.000 phần quà cho gia đình chính sách, người có công, thương binh, liệt sĩ với tổng số tiền trên 6,8 tỷ đồng. MTTQVN các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên còn tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên và đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ với số tiền 760 triệu đồng; đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 gần 11 tỷ đồng.

         Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", từ năm 2019 đến nay MTTQ đã phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện và đăng ký xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao - kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao; tham gia hiến đất, cây trái, hoa màu, vật kiến trúc và ngày công lao động với số tiền hơn 78 tỷ đồng. Đến nay trên địa bàn huyện có 97,46% hộ được công nhận gia đình văn hóa, 104/104 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 11/11 khóm văn hóa; 69/69 ấp văn hóa nông thôn mới; 16/69 ấp nông thôn mới kiểu mẫu, 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu (Phú Cần); thị trấn Cầu Quan đạt chuẩn đô thị loại V, thị trấn Tiểu Cần đạt chuẩn đô thị loại IV và huyện Tiểu Cần đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

anh tin bai

Ủy ban MTTQVN huyện Tiểu Cần tổ chức Hội nghị đối thoại

giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng và chính quyền với Nhân dân xã Long Thới

         Song song đó, Ủy ban MTTQVN xã, thị trấn còn duy trì thường xuyên việc tham mưu cho cấp ủy tổ chức nhiều cuộc hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân để lắng nghe những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân; nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, đất đai, môi trường, xây dựng, nâng cấp sửa chữa đường giao thông, thủy lợi nội đồng, xây dựng nông thôn mới... Từ đó hạn chế được tình trạng khiếu kiện vượt cấp, củng cố được niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.

         Không chỉ chăm lo cho Nhân dân, MTTQ còn quan tâm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tự tôn dân tộc trong đồng bào đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài hướng về cội nguồn, gắn bó với quê hương, dân tộc, đóng góp ngày càng nhiều công sức, trí tuệ, vật chất cho quê hương, đất nước. Ngoài ra, MTTQ còn phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Cụ thể, thực hiện công tác giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, MTTQ huyện và cơ sở đã tham gia 113 cuộc giám sát ở các lĩnh vực người dân quan tâm như: chế độ chính sách, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ; chính sách ưu đãi đối với người có công; chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19... Qua giám sát đã kiến nghị chính quyền xem xét giải quyết những vấn đề còn tồn tại, bất cập, gây bức xúc cho người dân. Phần lớn những kiến nghị của Mặt trận đã được chính quyền, cơ quan chức năng giải quyết và trả lời hợp lý, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Chủ trì hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng pháp luật. Công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước và sau mỗi kỳ họp được 746 cuộc, có trên 42.054 lượt người tham dự, với 3.100 lượt ý kiến.

         Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được các ban ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia và đã thu được nhiều kết quả tích cực; phong trào “Đoàn kết, sáng tạo thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” được Ủy ban MTTQVN huyện phát động, triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của các tổ chức thành viên đã phát huy sức mạnh sáng tạo của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác.

         Có thể nói, với vai trò là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với Nhân dân, trong nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQVN huyện Tiểu Cần đã phát huy khá tốt tinh thần đại đoàn kết dân tộc, củng cố được lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và hoạt động hiệu quả; quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định; tỷ lệ hộ nghèo giảm và tăng hộ khá giàu theo từng năm. Từ đó, đã giúp cho huyện Tiểu Cần xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao, đồng thời cũng tạo tiền đề để huyện Tiểu Cần trở thành thị xã trực thuộc tỉnh theo kế hoạch đề ra./.

Bài, ảnh: Minh Tâm

image advertisement

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 273
  • Trong tuần: 11 929
  • Tất cả: 7294232
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TIỂU CẦN
- Đơn vị quản lý: UBND huyện Tiểu Cần - Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính:
1. Ông Lê Chí Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần, Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử
2. Ông Trương Văn Đoàn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Phó Trưởng Ban Biên tập thường trực Trang thông tin điện tử
Điện thoại: 0294.3822070 - Fax: 0294.3612518. Email: tieucan@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "tieucan.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang