Tiểu Cần: Những thành tựu nổi bật qua một nhiệm kỳ
          Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua, trong điều kiện có những khó khăn nhất định như thời tiết diễn biến bất thường, hạn mặn kéo dài và xâm nhập sâu vào nội đồng, dịch bệnh ở người, nhất là đại dịch Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp; giá cả mặt hàng nông sản thường xuyên biến động gây bất lợi cho sản xuất của người dân và tác động không nhỏ đến quá trình lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ. Nhưng với truyền thống anh hùng, đoàn kết thống nhất luôn nỗ lực không ngừng, khắc phục khó khăn, Đảng bộ huyện Tiểu Cần đã lãnh, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi trên nhiều lĩnh vực, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. 

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng KHKT cho năng suất cao

         Kinh tế của huyện Tiểu Cần phát triển với tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Cụ thể tổng giá trị sản xuất đạt 31.981 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 12,11%/năm, theo chỉ tiêu nghị quyết là từ 12 - 13%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 8.543 tỷ đồng, vượt 0,5% chỉ tiêu so với chỉ tiêu nghị quyết.

          Điểm sáng đáng ghi nhận đầu tiên là trên lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có giá trị sản xuất tăng bình quân 50,99%.Trên địa bàn huyện cũng đã hình thành một số loại hình dịch vụ phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Đến nay các hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải, bưu chính - viễn thông, ngân hàng phát triển mạnh, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ giá trị tăng bình quân 8,76%. Trong nhiệm kỳ huyện đã phát triển mới 133 doanh nghiệp, vượt 18,75% so kế hoạch. Nâng tổng số đến nay toàn huyện có 138 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng số vốn đăng ký là 237.793 tỷ đồng, qua đó cũng đã góp phần đưa tổng thu ngân sách nhà nước 05 năm qua ước đạt 203,236 tỷ đồng, vượt 9,9% so nghị quyết.

         Còn trên lĩnh vực nông nghiệp, trong 05 năm qua nông nghiệp và kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện phát triển theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật và tăng năng suất. Huyện đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Trên địa bàn đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn. Đồng thời triển khai xây dựng chương trình mỗi xã, thị trấn một sản phẩm chủ lực. Đến nay huyện có 02 sản phẩm ở thị trấn Tiểu Cần được UBND tỉnh ra quyết định công nhận sản phẩm OCOP năm 2019 gồm sản phẩm Mật hoa dừa của Công ty TNHH Trà Vinh Farm và sản phẩm Kẹo đậu phộng của hộ kinh doanh Dư Tấn Lợi. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy - UBND tỉnh, huyện Tiểu Cần cũng đã tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác, liên kết và mô hình sản xuất có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã vận động thành lập mới 12 hợp tác xã (HTX), nâng tổng số đến nay toàn huyện có 14 HTX liên quan lĩnh vực nông nghiệp, với 2.046 thành viên, vốn điều lệ 8 tỷ 140 triệu đồng và 02 HTX xây dựng với 18 thành viên, vốn điều lệ 9 tỷ 75 triệu đồng. Có 133 tổ hợp tác được thành lập theo Nghị định số 151 của Chính phủ, với 3.777 thành viên. Nhờ đó đến nay giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đạt 11.486 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 2,96%/năm. Ông Trần Văn Đượm, tổ trưởng tổ hợp tác trồng màu ấp Ngãi Phú xã Ngãi Hùng chia sẻ, trước đây trồng lúa thấy kém hiệu quả, nên bây giờ vận động bà con chuyển sang trồng màu và thấy có lợi nhuận cao. Nhờ thực hiện theo mô hình chuyển đổi này mà nhiều hộ đã trở nên khấm khá.

         Nhờ đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế, nên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1,05%, tương đương 310 hộ, trong đó tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc Khmer giảm còn 1,64%, tương đương 149 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 4,36%, tương đương 1.288 hộ. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2020 ước đạt 62 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 07 triệu đồng so với chỉ tiêu nghị quyết. Ông Đinh Văn Phước, người dân xã Tân Hùng ghi nhận, bản thân tôi xét thấy trong nhiệm kỳ qua tình hình kinh tế bà con có những thay đổi hẳn so với nhiệm kỳ trước. Rất nhiều hộ làm ăn khấm khá có điều kiện kinh tế xây dựng nhà cửa khang trang hơn, tiến bộ hơn so với nhiệm kỳ trước. Ngoài ra hiện nay đường xá, trường, trạm nói chung mình thấy phát triển rất nhiều.

Bộ mặt đô thị của 2 thị trấn ngày càng khang trang, sạch đẹp

         Một điểm đáng ghi nhận nữa là trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ huyện Tiểu Cần đã tập trung chỉ đạo tiếp tục xây dựng thành công các xã nông thôn mới và nâng chất các tiêu chí của các xã nông thôn mới đã được công nhận, kết quả toàn huyện có 9/9 xã nông thôn mới. Thành công nối tiếp thành công, huyện Tiểu Cần tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng các tiêu chí của huyện nông thôn mới và đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Trà Vinh vào cuối năm 2018. Với thành tích đó, nhân dân và cán bộ huyện Tiểu Cần được Chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2015. Còn mới đây vào ngày 11/5/2020 xã Tân Hùng cũng được UBND tỉnh quyết định công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay huyện cũng đã xây dựng thị trấn Tiểu Cần đạt 5/5 tiêu chí đô thị loại IV, thị trấn Cầu Quan được công nhận đô thị loại V; đồng thời hoàn thành công tác lập quy hoạch chung đô thị Tiểu Cần; quy hoạch phát triển vùng huyện và quy hoạch phát triển huyện Tiểu Cần trở thành thị xã trực thuộc tỉnh sau năm 2020. Ông Thạch Kol, người dân ấp Bà Ép xã Phú Cần phấn khởi, tôi thấy rất phấn khởi vì bộ mặt văn hóa, xã hội, đường xá, trường học, cảnh quan môi trường sạch đẹp, có sự thay đổi rất nhiều so với ngày xưa. Trước đây ấp này rất nghèo, nhờ sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước nên đến nay thấy thay đổi rất lớn, nhiều hộ nghèo hiện có cuộc sống ổn định và vươn lên.

Các công trình cầu, đường ở nông thôn được đầu tư phát triển

         Trong nhiệm kỳ qua huyện Tiểu Cần còn tập trung cho công tác đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các công trình trọng điểm, các tuyến giao thông chính và hạ tầng nông thôn. Kết quả đã xây dựng được hơn 67km đường nhựa với số tiền hơn 336,147 tỷ đồng, hơn 16km đường bê tông đanl, duy tu sửa chữa hơn 44km đường đanl, sửa chữa 20 cầu giao thông nông thôn với chiều dài 387m. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng làm cho bộ mặt kinh tế, xã hội địa phương ngày thêm phát triển.

Công tác vệ sinh môi trường luôn được quan tâm thực hiện

         Trong nhiệm kỳ Đảng bộ huyện Tiểu Cần còn rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Bên cạnh đó việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết được tổ chức chặt chẽ; đồng thời nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong nhiệm kỳ qua huyện Tiểu Cần kết nạp được 536 đảng viên mới, nâng tổng số đến nay toàn huyện có 3.809 đảng viên.

Đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng cao bản lĩnh chính trị

         Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề cơ bản, là niềm tin và động lực để Đảng bộ, quân và dân huyện Tiểu Cần quyết tâm, phấn đấu nhiều hơn nữa, đạt thành tích cao hơn nữa trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đạt được mục tiêu là giữ vững và nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới và phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới xây dựng huyện Tiểu Cần trở thành thị xã trực thuộc tỉnh sau năm 2020.

  Bài, ảnh:  Khắc Phú

Tin khác
1 2 
image advertisement

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 2 354
  • Tất cả: 7263227
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TIỂU CẦN
- Đơn vị quản lý: UBND huyện Tiểu Cần - Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính:
1. Ông Lê Chí Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần, Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử
2. Ông Trương Văn Đoàn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Phó Trưởng Ban Biên tập thường trực Trang thông tin điện tử
Điện thoại: 0294.3822070 - Fax: 0294.3612518. Email: tieucan@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "tieucan.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang