Tiểu Cần: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

         Ngày 28/5/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Tiểu Cần long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự đại hội có bà Dương Thị Ngọc Thơ - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Kiên Banh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Phương - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo Đảng ủy các xã, thị trấn cùng 198 đại biểu chính thức trong huyện.

 

anh tin bai

Đoàn chủ tịch đại hội

anh tin bai
anh tin bai

Lãnh đạo HĐND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện

dự đại hội

         Nhiệm kỳ qua (2019 - 2024), bằng sự nỗ lực, quyết tâm của MTTQ từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của Nhân dân, Ủy ban MTTQVN huyện Tiểu Cần đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các cuộc vận động do MTTQ phát động đã huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Tiêu biểu như: Mặt trận các cấp đã thực hiện 11.602 cuộc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước với 324.594 lượt người dự; phối hợp tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri 746 cuộc, qua đó ghi nhận được 3.100 lượt ý kiến đóng góp. Hưởng ứng phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, đã vận động kinh phí trên 49 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 204 nhà đại đoàn kết; xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn và tặng trên 87.000 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học bổng cho học sinh,… Đồng thời, vận động hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên trên 0,1 tỷ đồng và ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ trên 0,66 tỷ đồng. Thực hiện phong trào Đền ơn đáp nghĩa, qua đó đã xây dựng mới 87 nhà tình nghĩa và vận động hỗ trợ trên 5.000 phần quà cho gia đình chính sách, người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ nhân các ngày lễ, tết,… với tổng số tiền trên 6,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

anh tin bai

Toàn cảnh đại hội

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Đại biểu phát biểu tham luận

anh tin bai

Đại biểu biểu quyết

         Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội thống nhất đề ra 06 chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029 với mục tiêu “Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị; phát huy dân chủ, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng huyện Tiểu Cần đạt chuẩn đô thị loại IV và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh” với các chỉ tiêu cụ thể như: Tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình của Mặt trận các cấp trong cán bộ Mặt trận đạt 100%; trong các tầng lớp nhân dân đạt từ 85% trở lên; đến cuối nhiệm kỳ có 70% Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Các chỉ tiêu phấn đấu hàng năm: có 100% ấp, khóm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; mỗi ấp, khóm có 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 05 tỷ đồng, 100% hộ gia đình khi gặp thiên tai, sự cố đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hỗ trợ, giúp đỡ; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức ít nhất 02 chương trình, nội dung giám sát và phản biện ít nhất 02 dự thảo văn bản của HĐND và UBND cùng cấp; trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn, triển khai để mỗi ấp, khóm hình thành ít nhất 01 tổ, nhóm tự quản tại cộng đồng; đưa 95% cán bộ Mặt trận cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khóm tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Mặt trận. Phấn đấu, đến cuối nhiệm kỳ có 100% cán bộ Mặt trận được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác; Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 85% Ban công tác Mặt trận ấp, khóm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

anh tin bai

Ông Kiên Banh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh phát biểu

anh tin bai
anh tin bai

Đại biểu tham dự đại hội

anh tin bai

Ông Nguyễn Văn Phương - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

phát biểu

         Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Phương - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo: MTTQVN huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về chủ trương Đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương; Mặt trận Tổ quốc 2 cấp phát huy vai trò đại diện, tập hợp, phản ánh kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan Đảng, chính quyền, đồng thời đôn đốc, giám sát việc xử lý, giải quyết các kiến nghị của Nhân dân. Vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân chung sức thực hiện các cuộc vận động, cùng các cấp, các ngành của huyện phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia phòng, chống tiêu cực; phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp bảo đảm số lượng, chất lượng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân theo phương châm “Ở đâu có Nhân dân thì ở đó phải có Mặt trận”. Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện phát huy vai trò, tiềm năng của mình góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện ngày càng vững mạnh.

anh tin bai

Ủy viên UBMTTQVN huyện Tiểu Cần lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

ra mắt hạ quyết tâm

anh tin baianh tin bai

anh tin bai

Lãnh đạo UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029

tặng quà cho đại biểu không tái cử

anh tin bai

Ông Sơn Sô Phonl - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tiểu Cần, nhiệm kỳ 2024 - 2029

phát biểu bế mạc đại hội

         Đại hội hiệp thương cử 61 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQVN huyện Tiểu Cần lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; đồng thời, hiệp thương cử 04 vị tham gia Ban Thường trực và 14 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Sơn Sô Phonl đắc cử chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tiểu Cần, nhiệm kỳ 2024 - 2029./.

Tin, ảnh: Ngọc Diễm - Quang Minh

image advertisement

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 94
  • Trong tuần: 1 784
  • Tất cả: 7276026
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TIỂU CẦN
- Đơn vị quản lý: UBND huyện Tiểu Cần - Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính:
1. Ông Lê Chí Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần, Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử
2. Ông Trương Văn Đoàn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Phó Trưởng Ban Biên tập thường trực Trang thông tin điện tử
Điện thoại: 0294.3822070 - Fax: 0294.3612518. Email: tieucan@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "tieucan.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang