Tiểu Cần: Bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa 1 năm 2024
          Tiếp tục thực hiện các quy định về chế độ học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; Ngày 19/02/2024 huyện Tiểu Cần tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa I năm 2024 cho 48 đảng viên mới kết nạp thuộc các chi - đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện.

 

anh tin bai

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện dự

anh tin bai

Đ/c Lê Thị Tiên Phương - PGĐ Trung tâm Chính trị huyện

phát biểu khai giảng lớp học

anh tin bai

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới 

         Với 05 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu, tìm hiểu 10 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục - Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Đảng viên mới thuộc các chi - đảng bộ tham gia lớp học

         Việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới là một trong những yêu cầu quan trọng để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho mỗi đảng viên tiếp tục phấn đấu, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng chi - đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là điều kiện để xét chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị theo qui định của Điều lệ Đảng.

 Tin, ảnh: Thúy Vân - Huỳnh Hiển

image advertisement

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 2 352
  • Tất cả: 7263225
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TIỂU CẦN
- Đơn vị quản lý: UBND huyện Tiểu Cần - Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính:
1. Ông Lê Chí Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần, Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử
2. Ông Trương Văn Đoàn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Phó Trưởng Ban Biên tập thường trực Trang thông tin điện tử
Điện thoại: 0294.3822070 - Fax: 0294.3612518. Email: tieucan@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "tieucan.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang