Tiểu Cần: Đảng bộ xã Hiếu Trung phát huy mô hình nâng cao trách nhiệm, đạo đức trong thực thi công vụ

        Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Không phải cứ khắc lên trán hai chữ “cộng sản” là được nhân dân tín nhiệm; mà phải khiêm tốn, không hám danh, không kêu ngạo, phải nhớ mình là người đầy tớ của nhân dân”. Thấm nhuần lời dạy đó, những năm qua Đảng bộ xã Hiếu Trung thường xuyên quán triệt cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và làm theo Bác với các tiêu chí: “3 không, 3 đúng, 3 nên, 3 cần, 3 chống” trong thực thi công vụ; nhờ đó lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể không ngừng được nâng lên.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Hiếu Trung (khóa XIV) nhiệm kỳ 2020 - 2025

hạ quyết tâm thực hiện chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”

         Hiện nay, Đảng bộ xã Hiếu Trung có 13 chi bộ trực thuộc, với hơn 280 đảng viên; trong đó có 49 đảng viên miễn sinh hoạt. Xuyên suốt trong nhiều năm qua, Đảng bộ xã Hiếu Trung luôn xác định cấp cơ sở là cấp gần gũi với quần chúng nhân dân và trực tiếp đưa chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, làm cho dân tin, dân hiểu, dân đồng tình, hưởng ứng cùng thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Do đó, sau khi tiếp thu và quán triệt tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã Hiếu Trung đã tập trung xây dựng, củng cố và nhân rộng mô hình “Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi đạo đức công vụ, tác phong làm việc nơi công sở” theo các tiêu chí “3 không, 3 đúng, 3 nên, 3 cần, 3 chống” (không đúng nên cần chống). Trong đó, 3 không là “Không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; Không thờ ơ, lãnh đạm trước bức xúc của nhân dân; Không nhận, đưa hối lộ dưới bất cứ hình thức nào”; 3 đúng là “Đúng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, quy chế văn hóa công sở, quy chế thực hiện dân chủ cơ quan; Đúng quy trình, đúng hẹn trong tiếp dân, hoàn trả hồ sơ; Đúng pháp luật, công tâm, khách quan khi hòa giải, tranh chấp”; 3 nên là “Nên vui vẻ khi giao tiếp với nhân dân; Nên xin lỗi nhân dân khi làm sai; Nên cảm ơn khi nhân dân góp ý”; 3 cần là “Cần phải gần dân, trọng dân; Cần có trách nhiệm với nhân dân; Cần phải hiểu dân, học dân, nghe dân nói, nói dân nghe, làm dân tin”; 3 chống là “Chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, thiếu trung thực; Chống biểu hiện tham vọng chức quyền, gia trưởng, độc đoán, trù dập; Chống đùn đẩy trách nhiệm, chia rẽ, bè phái gây mất đoàn kết”. Đây là các tiêu chí bắt buộc mà mỗi cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ xã Hiếu Trung luôn học tập nằm lòng để thực hiện mọi lúc, mọi nơi và trong mọi tình huống. Đó còn là tiêu chí để các chi bộ và Đảng bộ xã nhận xét, đánh giá về tinh thần trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ hàng năm tại địa phương.

Trường Tiểu học Hiếu Trung B, nơi xây dựng thành công mô hình

“Kế hoạch nhỏ gom vỏ chai nhựa giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn”

         Theo đó, hàng năm có 100% cán bộ, đảng viên và chi bộ trực thuộc đều có bảng đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, học tập và xây dựng mô hình làm theo Bác. Đến nay, qua sàng lọc có 12 mô hình tiêu biểu, mang lại hiệu quả thiết thực được tỉnh, huyện biểu dương, khen thưởng. Tiêu biểu như mô hình “Vận động nhân dân chung tay xây dựng ấp văn hóa, nông thôn mới” của Chi bộ ấp Phú Thọ 1; mô hình “Quyết tâm thực hiện tuyến đường hoa trên Hương lộ 25” của Chi bộ ấp Cây Gòn; mô hình “Thực hiện tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” của Chi bộ ấp Tân Trung Kinh; mô hình “Vận động Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường” của Chi bộ ấp Tân Trung Giồng B; mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng” của Chi bộ Công an; mô hình “Chăm sóc sức khỏe tại nhà, Giúp đỡ hộ có hoàn cảnh khó khăn” của Chi bộ Y tế; mô hình “Kế hoạch nhỏ gom vỏ chai nhựa giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn” của Chi bộ Trường Tiểu học Hiếu Trung B và một số mô hình tiêu biểu khác của chi bộ các trường từ mẫu giáo đến THCS trên địa bàn xã.

BCĐ huyện và lãnh đạo các ngành kiểm tra tiến độ thực hiện

các tiêu chí ấp NTM kiểu mẫu tại xã Hiếu Trung

(Ảnh: Tư liệu - Trước dịch Covid-19)

         Nhìn chung, qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với xây dựng và thực hiện mô hình “Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi đạo đức công vụ, tác phong làm việc nơi công sở” theo tinh thần “Không đúng nên cần chống” của Đảng bộ xã Hiếu Trung đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể theo hướng trong sạch vững mạnh. Từ đó, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên theo hướng tích cực. Thái độ nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trước khó khăn của nhân dân từng bước bị đẩy lùi; tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cơ quan, tập thể đơn vị và nhân dân từng bước được nâng lên. Một số vấn đề bức xúc của nhân dân được giải quyết kịp thời, làm cho người dân hài lòng, tin tưởng và tự tin hơn khi đến cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính hoặc các trường hợp cần thiết. Đây cũng là một trong những lợi thế cơ bản giúp cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, cũng như những thông tin cần thiết về tình hình, dư luận xã hội ở địa phương.

Đ/c Huỳnh Văn Lý - Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Trung báo cáo

với đoàn kiểm tra

(Ảnh: Tư liệu - Trước dịch Covid-19)

         Có thể nói, trước đây trên địa bàn xã Hiếu Trung có một số vụ việc, dự án, công trình không thể tháo gỡ, triển khai thực hiện được do chưa có sự đồng thuận của nhân dân. Thế nhưng, qua thời gian thực hiện việc học tập và làm theo Bác với mô hình “Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi đạo đức công vụ, tác phong làm việc nơi công sở” của cán bộ, đảng viên theo tinh thần “3 không, 3 đúng, 3 nên, 3 cần, 3 chống”; đến nay Đảng bộ xã Hiếu Trung đã nhận được sự chia sẻ và tin tưởng của nhân dân; từ đó tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Điển hình như việc vận động người dân tự nguyện hiến đất, cây trái, hoa màu, vật kiến trúc để nhà nước xây dựng công trình giao thông nông thôn, nạo vét tuyến kênh 9A, tuyến kênh Ô Na, tuyến kênh Vàm Đình - Đại Trường - Cây Gòn và một số tuyến lộ nông thôn trên địa bàn xã, phục vụ các tiêu chí về xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới, hướng đến xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Anh Trần Văn Hạt - Người con quê hương xã Hiếu Trung

sinh sống tại Bình Dương về hỗ trợ quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn

(Ảnh: Tư liệu - Trước dịch Covid-19)

         Chính sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của nhân dân và tinh thần đoàn kết, quyết tâm trong lãnh chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương nên trong giai đoạn từ 2015 - 2020 Đảng bộ xã Hiếu Trung đã gặt hái được nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn xã 5 năm qua đạt hơn 460 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 3.170 tỷ đồng. Số hộ nghèo được kéo giảm còn 53 hộ, chiếm 1,86% so với tổng số hộ chung. Hơn 96% hộ được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa, nông thôn mới và cũng đang chạm ngưỡng các nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Tổng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã hiện nay ước đạt khoảng 55 triệu đồng; tăng gần 2 lần so với năm 2015. Đáng chú ý là từ năm 2016 đến năm 2020 Đảng bộ xã Hiếu Trung đều được trên công nhận đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

         Phát huy thành tích đã đạt được, hiện nay Đảng bộ xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần đã và đang tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện theo quy định của Tỉnh ủy, Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành và quy định về trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu các cấp, các ngành trong quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo động lực thúc đẩy cho xã Hiếu Trung sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2025; khi đó tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; tổng thu nhập bình quân đầu người ước đạt 80 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu giữ vững thành tích là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đến trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

                                                 Bài, ảnh: An Oanh

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 121
  • Hôm nay: 3173
  • Trong tuần: 46,770
  • Tất cả: 2,539,965