Tiểu Cần: Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022

         Ngày 09/5/2022 đồng chí Nguyễn Văn Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiểu Cần chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022 trên địa bàn huyện. Đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

Đ/c Nguyễn Văn Phương - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

phát biểu tại hội nghị

         Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Tiểu Cần, trong tháng 4/2022 tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát; các hoạt động về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội từng bước trở lại theo hướng bình thường mới; nhiều dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, chỉnh trang đô thị đã và đang tiếp tục được triển khai thực hiện… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, đáng chú ý là sâu đầu đen hại dừa đang có xu hướng lây lan ra diện rộng. Giá cả một số hàng hóa, vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi giá đầu ra sản phẩm nông nghiệp, gia súc, gia cầm không ổn định đã tác động không nhỏ đến đời sống của Nhân dân; công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường từng lúc, từng nơi chưa được giải quyết dứt điểm; ý thức chấp hành của một số hộ chưa cao. Tiến độ thi công một số công trình còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp. Công tác phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh và tồn đọng, kéo dài của ngành chuyên môn với các xã - thị trấn chưa chặt chẽ. Công tác phối hợp nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của hợp tác xã chưa thật sự đồng bộ; việc cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chậm so với yêu cầu…

Đại biểu tham dự hội nghị BTV Huyện ủy tháng 5/2022

         Theo đó, trong tháng 5/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy Tiểu Cần tiếp tục lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ của mình tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; rà soát thực hiện việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho Nhân dân đảm bảo đúng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời thực hiện các thủ tục giải ngân kinh phí theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ cho người lao động. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xuống giống, chăm sóc vụ lúa Hè thu, gắn với theo dõi, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hợp tác, Hợp tác xã gắn với các chuỗi giá trị nông sản an toàn và có chất lượng cao; liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; quan tâm phát triển doanh nghiệp. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; khai thác tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn và tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản đã được bố trí vốn, nhất là việc nâng chất các tiêu chí đô thị. Tiếp tục chỉ đạo hệ thống chính trị vận động Nhân dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch Covid-19, quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát trở lại trên địa bàn huyện; quan tâm công tác hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và các chính sách xã hội, an sinh xã hội và chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Vận động người dân chủ động tham gia BHYT, BHXH tự nguyện và thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thực hiện tốt Công văn số 377 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 và lãnh đạo công tác Bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp - khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã - thị trấn.

Đ/c Dương Thị Ngọc Thơ - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Phương - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

kết luận hội nghị

         Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiểu Cần cũng yêu cầu các ngành, địa phương tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt việc đầu tư nâng cao các tiêu chí nông thôn mới và hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao ở 03 xã còn lại; tranh thủ với tỉnh đầu tư mở rộng Hương lộ 38 trên địa bàn xã Ngãi Hùng; chủ động thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ đơn vị thi công xúc tiến thực hiện các công trình giao thông đã được bố trí vốn đầu tư. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa tinh thần Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị; tạo vẻ mỹ quan sáng - xanh - sạch - đẹp ở từng địa bàn dân cư. Quan tâm thực hiện tốt công tác bố trí cán bộ thực hiện tiếp công dân từ huyện đến xã - thị trấn. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, truyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về Bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp - khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã - thị trấn, nhất là thời điểm trước - trong và sau cuộc bầu cử, kiên quyết không để dịch bệnh có cơ hội bùng phát. Đặc biệt là tập trung thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện.

                                                   Tin, ảnh: An Oanh - Chí Hẹn

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2887
  • Trong tuần: 36,104
  • Tất cả: 2,229,557