Tiểu Cần: Có 188 cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4

          Tính từ ngày 19/4/2022 đến ngày 29/4/2022 Huyện ủy Tiểu Cần đã tổ chức và kết thúc 2 khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, có 188 cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) tham dự.

 

Các cán bộ lãnh đạo, quản lý tham dự khóa cập nhật kiến thức

         Mỗi khóa học được diễn ra trong 04 ngày, các học viên được nghe giảng viên và báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản có tính chất chuyên sâu của 7 chuyên đề về Tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo quản lý trong phát triển địa phương; Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; Cải cách hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới và Chuyên đề hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

         Được biết trước đó cũng trong tháng 4/2022, huyện Tiểu Cần còn mở 13 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 2.325 cán bộ, đảng viên cơ sở thuộc đối tượng 5.

        Qua đây nhằm trang bị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) cập nhật và hệ thống những kiến thức cơ bản để áp dụng vào thực tiễn công tác của địa phương và đơn vị./.

 Tin, ảnh: Hồng Quân - Khắc Phú

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3131
  • Trong tuần: 36,348
  • Tất cả: 2,229,801