Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tiểu Cần

BAN BIÊN TẬP

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TIỂU CẦN

 

1. Trưởng ban: Ông Sơn Sô Phonl  - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần


2. Các Phó Trưởng ban:

               - Ông Lê Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, chịu trách nhiệm thường trực
               - Ông Đinh Văn Trường - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
- Ông Lê Văn Đàng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện


3. Các thành viên:

              - Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy và HĐND - UBND huyện
               - Bà Nguyễn Thị Kim Cho - Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

- Ông Trần Thanh Hải - Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

                - Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 130
  • Hôm nay: 2662
  • Trong tuần: 46,259
  • Tất cả: 2,539,454