Lãnh đạo UBND huyện

 

1. Ông NGUYỄN VĂN DIỆP - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
- Ngày, tháng, năm sinh:
01/04/1970
- Giới tính: Nam.
- Quê quán: Ấp Cây Gòn, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
- Nơi ở hiện nay: Ấp Cây Gòn, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
- Dân tộc: Kinh.
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 04/11/1992
- Ngày chính thức: 04/11/1993

 

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Chỉ đạo, điều hành, quản lý chung các hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện. Giữ mối quan hệ công tác với Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư, xây dựng cơ bản.

+ Công tác nội chính bao gồm: Công tác tổ chức cán bộ; công tác thanh tra, tư pháp; lĩnh vực quốc phòng - an ninh, chương trình cải cách hành chính; công tác dân vận chính quyền và công tác thi đua - khen thưởng.

- Trực tiếp phụ trách và phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các cơ quan, đơn vị ngành huyện như: Tổ chức - Nội vụ, Kiểm tra - Thanh tra, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án Dân sự; Thuế, Kho bạc, các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp.

- Làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Trưởng Ban An toàn giao thông; Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử; Trưởng Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án Dân sự, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng tư vấn Thuế; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng khác theo quy định.                                  

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp và ủy quyền.

- Theo dõi và chỉ đạo địa bàn thị trấn Tiểu Cần, thị trấn Cầu Quan, xã Phú Cần và xã Long Thới.


2. Ông LÊ CHÍ THẢO - Phó Chủ tịch UBND huyện
- Sinh năm: 18/02/1982
- Giới tính: Nam.
- Quê quán: xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
- Nơi ở hiện nay: ấp Hòa Trinh, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
- Dân tộc: Kinh.
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 20/07/2007
- Ngày chính thức: 20/07/2008

 

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

Giúp Chủ tịch UBND huyện quản lý, điều hành và chỉ đạo các lĩnh vực kinh tế bao gồm: Nông nghiệp; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ; khoa học công nghệ; công nghệ thông tin; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển đô thị; tài nguyên và môi trường; công tác an toàn giao thông; tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện triển khai thực hiện các Dự án đầu tư và các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, kinh tế hợp tác - hợp tác xã, xây dựng nông thôn mới, phát triển điện, giao thông vận tải, quản lý thị trường, phát triển nhà ở, dân cư, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tài nguyên và môi trường.

- Làm Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển điện, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng khác theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

- Trực tiếp phụ trách và phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các cơ quan, đơn vị ngành huyện như: Văn phòng Huyện ủy và HĐND - UBND (thuộc lĩnh vực của Ủy ban nhân dân huyện), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Thống kê, Điện lực, Điện Nông thôn, Xí nghiệp Thủy nông, Đội Quản lý thị trường số 2, Đội QLBT và XDCT 715.2, Văn phòng đăng ký đất đai và Tổ phòng cháy, chữa cháy.

- Theo dõi và chỉ đạo địa bàn các xã: Hùng Hòa, Tân Hùng, Tập Ngãi và Ngãi Hùng.

 

3. Ông SƠN SÔ PHONL - Phó Chủ tịch UBND huyện

- Ngày, tháng, năm sinh: 1969.

- Giới tính: Nam

- Quê quán: Ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

- Nơi ở hiện nay: Ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

- Dân tộc: Khmer.

- Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng: 15/9/1996.

- Ngày chính thức: 15/9/1997.

 

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

Giúp Chủ tịch UBND huyện quản lý, điều hành và chỉ đạo các lĩnh vực: Văn hóa - Xã hội.

- Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; khuyến học khuyến tài; y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; văn hóa và thông tin; lao động - thương binh và xã hội; công tác thanh niên; công tác dân tộc - tôn giáo; bảo hiểm xã hội; bưu chính, viễn thông và các Dự án tài trợ của các tổ chức phi Chính phủ.

- Làm Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện; làm Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh; Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Trưởng Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe và Bảo hiểm Y tế toàn dân; Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm và một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng khác theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

- Trực tiếp phụ trách và phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các cơ quan, đơn vị ngành huyện như: Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Dân tộc, Trung tâm giáo dục Thường xuyên - giáo dục Nghề nghiệp, Bảo hiểm Xã hội, các Trường THPT trên địa bàn huyện và các tổ chức Hội đặc thù của huyện. Đồng thời phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến các cơ quan: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.

- Theo dõi và chỉ đạo địa bàn các xã: Hiếu Tử, Hiếu Trung và Tân Hòa.

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 111
  • Hôm nay: 2513
  • Trong tuần: 46,110
  • Tất cả: 2,539,305