Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW ngày 11/01/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Tải về tại đây

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 1043
  • Trong tuần: 33,171
  • Tất cả: 4,197,600