Tiểu Cần: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên cơ sở (Đối tượng 5)

          Từ ngày 09 - 27/11/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tiểu Cần phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức 05 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2020 cho 1.069 cán bộ, đảng viên cơ sở (đối tượng 5) ở các xã: Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới, Phú Cần và thị trấn Tiểu Cần.

Ông Trần Thanh Quyển - UVTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiểu Cần

phát biểu tại khóa cập nhật kiến thức

         Mỗi lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày; thông qua khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lần này, các cán bộ cơ sở được giới thiệu 04 chuyên đề cơ bản về Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới; Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát triển của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh huyện Tiểu Cần và xã, thị trấn 9 tháng năm 2020; Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiểu Cần lần thứ X và kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cán bộ, đảng viên cơ sở (đối tượng 5) tham dự khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

         Thông qua lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức sẽ góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở hiểu và thực hiện đúng đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; kịp thời nắm bắt thông tin để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng, năng lực công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại địa phương.

         Sau khi kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch và được cấp chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 5.

         Như vậy, đến thời điểm này huyện Tiểu Cần đã hoàn thành 100% kế hoạch mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở năm 2020. Riêng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở tại 06 xã, thị trấn còn lại sẽ tiếp tục được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo kế hoạch năm 2021.

Tin, ảnh: Thanh Quang

Tin khác
1 2 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 2509
  • Trong tuần: 37,253
  • Tất cả: 4,245,776