Hội Nông dân Tiểu Cần: Qua 5 năm đồng hành với hội viên, nông dân
          Trong 5 năm qua tình hình thời tiết, khí hậu có những diễn biến phức tạp, gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp; giá cả một số vật tư đầu vào luôn biến động ở mức cao, trong khi đó một số mặt hàng nông sản rớt giá; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Đặc biệt đã có hơn 2 năm dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát làm ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của người dân nói chung, hội viên nông dân nói riêng. Tuy nhiên nhờ phát huy tốt vai trò của mình, Hội Nông dân các cấp ở huyện Tiểu Cần đã tiếp tục đồng hành với hội viên và nông dân, giúp cho phong trào hoạt động của hội tiếp tục có bước phát triển.

         Ông Lê Thanh Bình - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiểu Cần cho biết, hiện toàn huyện có 11 cơ sở hội xã, thị trấn và 80 chi hội ấp, khóm với tổng số 13.633 hội viên nông dân, chiếm 91,94% so với tổng số hộ nông nghiệp, trong đó có 4.487 hội viên nòng cốt. Để thúc đẩy phong trào hội ngày càng phát triển, 5 năm qua Hội Nông dân huyện luôn phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban ngành huyện và các địa phương đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân về vốn, kỹ thuật, công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn hỗ trợ vật tư nông nghiệp; xây dựng các mô hình tổ hợp tác; kịp thời tham mưu và đề xuất chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng địa phương.  

Cán bộ, hội viên nông dân tham gia hội thi nhà nông đua tài

         Hàng năm Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện ban hành kế hoạch chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua triển khai thực hiện, đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia. Cụ thể qua phát động có 43.753 lượt hộ đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó đăng ký cấp trung ương có 52 lượt hộ, cấp tỉnh 1.197 lượt hộ, cấp huyện 5.460 lượt hộ, cấp cơ sở 39.044 lượt hộ. Qua bình xét có 29.536 hộ được công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Cũng thông qua phong trào này hội đã hỗ trợ cho hộ nghèo 1 tỷ 35 triệu đồng, 1.120 ngày công lao động, hỗ trợ vật nuôi, cây giống trị giá 1 tỷ 223 triệu đồng. Qua đó đã góp phần giúp cho 323 hộ hội viên nông dân thoát nghèo, 1.035 hộ thoát cận nghèo; đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội ở nông thôn phát triển, tạo thêm nhiều công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho hàng ngàn hộ hội viên, nông dân.

Hội viên nông dân tham gia làm thành viên của các hợp tác xã

         Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/HNDT, ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh về việc Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, thành lập hợp tác xã nông nghiệp, nông thôn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2025, 5 năm qua Hội Nông dân huyện Tiểu Cần đã chỉ đạo hội cơ sở củng cố, nâng chất và thành lập được 84 tổ hợp tác theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP, ngày 10/10/2019 của Chính phủ, với 1.056 thành viên, 05 Chi hội Nông dân nghề nghiệp có 81 thành viên, 607 Tổ hội Nông dân nghề nghiệp có 12.462 thành viên; 42 Tổ hội Nghề nghiệp kiểu mẫu, có 558 thành viên; đồng thời phối hợp vận động thành lập 12 hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, có 1.718 thành viên.

Hội Nông dân tỉnh tập huấn và giải ngân vốn hỗ trợ hội viên, nông dân xã Phú Cần

chăn nuôi bò sinh sản

Nhiều mô hình chuyển đổi cây trồng, xen canh, luân canh của hội viên mang lại hiệu quả

         Nhằm giúp cho hội viên, nông dân có vốn sản xuất, phát triển kinh tế, hội đã huy động được tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền là 2 tỷ 335 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương cấp 1,8 tỷ đồng, vốn vận động 535 triệu đồng. Thông qua nguồn vốn trên hội đã đầu tư 19 dự án với 157 hộ tham gia, đến nay đã kết thúc 06 dự án. Hiện nay hội đang đầu tư 13 dự án với số vốn 2 tỷ 315 triệu đồng cho 109 hộ. Nhìn chung từ nguồn vốn được hỗ trợ đã giúp cho nhiều hộ hội viên, nông dân làm ăn có hiệu quả đã thoát được nghèo và vươn lên khá, giàu như dự án nuôi bò sinh sản ở xã Phú Cần, Hiếu Tử, thị trấn Cầu Quan và dự án trồng màu ở xã Ngãi Hùng. Ngoài ra hội còn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho 3.261 hộ, thuộc 82 tổ vay vốn với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng. Các hộ vay ngoài việc sử dụng vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả, mở rộng sản xuất, vươn lên thoát nghèo, bên cạnh đó các hộ vay còn gởi tiết kiệm trên 8 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Vũ, nông dân ấp Từ Ô xã Hùng Hòa chia sẻ, qua tuyên truyền vận động của Hội Nông dân một số bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Cụ thể như chuyển đổi một số diện tích đất lúa để chuyển sang trồng những cây ăn trái khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, như bưởi da xanh, cam đã đem lại rất nhiều hiệu quả kinh tế cho bà con, đời sống kinh tế của bà con luôn được nâng lên.

Nhiều hội viên nông dân tham gia các lớp tập huấn, hội thảo

         Cũng trong 5 năm qua, hội còn phối hợp các ngành chức năng tổ chức được 92 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với 2.036 lao động, trong đó có 1.207 hội viên; đồng thời phối hợp giải quyết việc làm cho 1.940 lao động nông thôn, trong đó có 920 hội viên. Các cấp hội còn phối hợp các ngành chức năng tổ chức được 636 buổi tập huấn, hội thảo, tư vấn, hỗ trợ khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân về kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, nuôi dê, nuôi lươn không bùn, trồng màu, trồng cây ăn trái theo hướng an toàn sinh học, qua đó đã có 41.740 lượt hội viên, nông dân tham dự.

         Để nâng cao giá trị sản phẩm nông sản và đáp ứng nhu cầu thị trường, Hội Nông dân huyện Tiểu Cần đã phối hợp tổ chức tập huấn các nội dung chương trình mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP), xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Nhờ đó đến nay trên địa bàn huyện có 16 sản phẩm đã đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 07 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 07 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 02 sản phẩm đang trình Trung ương đánh giá để công nhận sản phẩm đạt hạng 5 sao.

Nhiều cán bộ, hội viên nông dân được khen thưởng qua các phong trào

         Đến nay huyện Tiểu Cần đã được công nhận huyện nông thôn mới vào năm 2018, đang phấn đấu để được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao; đồng thời huyện có 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 7/9 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Thành quả đó có sự đóng góp tích cực của Hội Nông dân các cấp trong huyện trong việc phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân. Hàng năm đã có trên 98% hội viên nông dân tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới. Theo đó hội đã xây dựng kế hoạch và có đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện 05 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới gồm tiêu chí số 9, tiêu chí 13, tiêu chí 17, tiêu chí 18 và tiêu chí 19. Bên cạnh đó Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện còn chỉ đạo củng cố 09 câu lạc bộ “chung sức xây dựng nông thôn mới” ở 09 xã trong huyện, có 68 thành viên tham gia; hàng năm chỉ đạo hội cơ sở đăng ký thực hiện 11 mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn”. Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân ra quân thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - nay là Chỉ thị 27, liên quan tới nội dung về bảo vệ cảnh quan môi trường. Qua vận động đã có 10.395 lượt người tham gia thực hiện chỉnh trang cảnh quan môi trường, tiến hành thu gom, xử lý trên 100 tấn rác thải, phát hoang 180km bụi rậm ven các tuyến đường giao thông; trục vớt lục bình trên các tuyến kênh với chiều dài trên 25km; chăm sóc trên 10.000 lượt cây xanh; đồng thời đóng góp hơn 5 tỷ 100 triệu đồng, 750 ngày công lao động và hiến trên 20.500m2 đất để thực hiện các công trình trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

         Nhìn chung trong 5 năm qua các cấp Hội Nông dân ở huyện Tiểu Cần đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Chi, Tổ hội, Tổ hội nghề nghiệp, từ đó đã tạo điều kiện cho các hoạt động của hội ngày càng chặt chẽ, góp phần cho tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

         Ông Lê Thanh Bình - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiểu Cần cho biết thêm, trong giai đoạn 2023 - 2028 với phương châm “Đổi mới - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển” các cấp Hội Nông dân trong huyện Tiểu Cần sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa và đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác hội nhằm thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, góp phần xây dựng huyện Tiểu Cần đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao và xây dựng huyện Tiểu Cần trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025 theo Nghị quyết 07 của Tỉnh ủy đã đề ra.   

 Bài, ảnh: Khắc Phú

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 114
  • Trong tuần: 1 804
  • Tất cả: 7276046
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TIỂU CẦN
- Đơn vị quản lý: UBND huyện Tiểu Cần - Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính:
1. Ông Lê Chí Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần, Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử
2. Ông Trương Văn Đoàn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Phó Trưởng Ban Biên tập thường trực Trang thông tin điện tử
Điện thoại: 0294.3822070 - Fax: 0294.3612518. Email: tieucan@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "tieucan.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang