Tiểu Cần: Triển khai quán triệt Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng

           Ngày 18/01/2022, Huyện ủy Tiểu Cần tổ chức hội nghị học tập quán triệt Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu của các xã - thị trấn trên địa bàn. Tại điểm cầu của huyện đồng chí Trần Quốc Tuấn - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và triển khai Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng. 

Đ/c Nguyễn Văn Phương - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

phát biểu tại hội nghị

         Phát biểu mục đích, ý nghĩa và yêu cầu hội nghị, Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần - Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII trên địa bàn huyện Tiểu Cần thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân được triển khai thực hiện góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiểu Cần đã đề ra. Để tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển quê hương giàu đẹp, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c Trần Quốc Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

triển khai Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng

Đại biểu tham dự hội nghị

triển khai Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng

         Sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Việc tổ chức học tập, quán triệt phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí và phù hợp với diễn biến tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Hồng Quân - Quang Minh

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2867
  • Trong tuần: 36,470
  • Tất cả: 2,234,237