Tân Hòa: Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

          Với sự chủ động, sáng tạo, cùng quyết tâm và nỗ lực lớn, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Tân Hòa đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Đảng bộ xã hiện đang triển khai nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

 

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đảng viên

 Đảng bộ xã Tân Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

         Mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Hòa đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu kinh tế, nhất là tái cơ cấu trong ngành nông nghiệp và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm có nhãn hiệu, chú trọng phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm và quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Nâng chất lượng kinh tế hợp tác, hợp tác xã và xây dựng xã nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, làng nghề bó chổi. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Thực hiện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, chính sách xã hội và chính sách an sinh xã hội. Quan tâm giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư cho các ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nông nghiệp bền vững được ưu tiên hàng đầu

         Các chỉ tiêu định hướng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 12%. Tổng sản lượng lương thực đạt 57.802 tấn. Tổng sản lượng thủy sản đạt 15.910 tấn. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 84 triệu đồng/người/năm, có 100% ấp đạt nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Hệ thống giao thông nông thôn được chú trọng đầu tư

         Đồng chí Đinh Vũ Đạt, HUV - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ xã Tân Hòa đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo, UBMTTQVN,  Khối vận, và ngành đoàn thể xã tập trung đẩy mạnh việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt ở địa phương, vì đây là lực lượng nòng cốt của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng và cụ thể hóa Nghị quyết đối với từng điều kiện, tình hình thực tiễn ở địa phương thông qua Chương trình hành động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú…

Đảng ủy xã biểu dương tổ chức cơ sở Đảng

 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

         Bên cạnh đó, Đảng bộ xã cũng đã đề ra mục tiêu vừa tập trung phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội, với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Kết quả, cuối năm 2021, xã Tân Hòa cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 701,79 tỷ đồng, tăng 11,1%, đạt 100,91%, trong đó: Nông nghiệp - thủy sản đạt 271,4 tỷ đồng, tăng 1,16%. Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 309,31 tỷ đồng, tăng 25,55%. Thương mại - dịch vụ đạt 121,08 tỷ đồng, tăng 7,13%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 62,7 triệu đồng/người/năm, đạt 95%. Thu ngân sách 12,91 tỷ đồng, đạt 148,2% nghị quyết. Tư vấn, giải quyết việc làm cho 336 lao động, đạt 124,4% nghị quyết. Hiện toàn xã có 12 hộ nghèo, chiếm 0,39%, hộ cận nghèo 83 hộ, chiếm tỷ lệ 2,7% so với tổng số hộ chung. Các hoạt động văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh. Công tác phòng chống dịch bệnh được chỉ đạo kịp thời. Chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, qua đó tạo nên những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên.

         Thực tiễn cho thấy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, đòi hỏi sự phấn đấu và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận cả về ý chí và hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Với các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp cụ thể và rõ ràng mà Đảng bộ xã Tân Hòa đang nỗ lực triển khai, Nghị quyết Ðại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ nhanh chóng đi vào thực tế một cách hiệu quả trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

 Bài, ảnh: Như Thủy

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 877
  • Trong tuần: 29,031
  • Tất cả: 4,204,849