Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 27/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Chương trình hành động số 48-CTr/TU ngày 28/4/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tải về tại đây

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 4350
  • Trong tuần: 52,031
  • Tất cả: 5,695,853