Tiểu Cần: Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy và Huyện ủy

          Ngày 14/02/2023, Huyện ủy Tiểu Cần tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai, quán triệt Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy và Huyện ủy; gắn với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Báo cáo viên cấp tỉnh trực tiếp triển khai nội dung 02 nghị quyết này.

 

Lãnh đạo các ban, phòng ngành huyện tham dự

         Theo đó, Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy Trà Vinh đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhiệm vụ, giải pháp để lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện. Trong đó có một số chỉ tiêu trọng tâm như: 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; ít nhất 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Kết nạp mới từ 1.200 đến 1.400 đảng viên; tập hợp 85% dân số trong độ tuổi vào các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất (GRDP) năm 2023 tăng ít nhất 7,5% so với năm 2022; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 32.000 tỷ đồng; phát triển mới 520 doanh nghiệp; tỷ lệ đô thị hóa đạt 31,1%; tổng nguồn thu nội địa đạt 5.701 tỷ đồng; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 75,96 triệu đồng/năm. Giữ vững 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng thêm 10 xã nông thôn mới nâng cao và 02 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt 94,8% dân số; tỷ lệ tham gia BHXH đạt 21,72% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó BHXH tự nguyện đạt 4% lực lượng lao động xã hội. Tạo việc làm mới cho 23.000 lao động; Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị còn dưới 2%. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu ít nhất 90% xã, phường, thị trấn và 95% cơ quan, đơn vị, nhà trường đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự; 98% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng…

Cán bộ chủ chốt các ban, phòng, ngành huyện, xã - thị trấn dự

         Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đó, Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy cũng đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, các cơ quan tư pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; Tập trung phát triển kinh tế biển; Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới; Tập trung công tác phát triển văn hóa - xã hội; Quản lý sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai, tập trung bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; Chủ động liên kết vùng, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, nhất là ngoại giao kinh tế.

Đ/c Nguyễn Văn Phương - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện,

Báo cáo viên cấp tỉnh triển khai nội dung 02 nghị quyết

         Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiểu Cần cũng triển khai Nghị quyết năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bao gồm 23 chỉ tiêu chủ yếu và 08 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, được dựa trên nền tảng của thành tựu kinh tế, xã hội năm 2022, gắn với việc cụ thể hóa phương châm hành động của Tỉnh ủy về “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”. Theo đó, năm 2023 huyện Tiểu Cần phấn đấu giữ vững tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 12%; Vận động thành lập mới 40 doanh nghiệp; tạo việc làm mới cho khoảng 3.000 lao động, trong đó đưa 135 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tranh thủ huy động vốn đầu tư toàn xã hội 2.650 tỷ đồng; Giữ vững các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,98%. Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm xã hội trong tổng số lao động đạt 24,76%, trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 5%. Xây dựng 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu cuối năm 2023 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 82 triệu đồng/năm. 100% cơ quan, đơn vị và 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. 100% xã, thị trấn tái công nhận vững mạnh về quốc phòng. 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ… Đặc biệt là thường xuyên rà soát, kiểm tra và có giải pháp hỗ trợ kịp thời, không để hộ dân tái nghèo, tái cận nghèo; thường xuyên quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; thực hiện tốt chính sách đối với người có công; công tác xã hội, an sinh xã hội; chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục nhân rộng các phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Toàn cảnh hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy, Huyện ủy

         Trên cơ sở đó, Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần cũng yêu cầu lãnh đạo các chi - đảng bộ từ huyện đến cơ sở và các ngành, địa phương tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy, Huyện ủy bằng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu trọng tâm, trọng điểm ngay từ đầu năm, tạo đà để đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024 và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025 theo Nghị quyết 07 của Tỉnh ủy đề ra.

 Tin, ảnh: An Oanh - Chí Hẹn

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 47
  • Hôm nay: 479
  • Trong tuần: 33,997
  • Tất cả: 4,237,969