Tiểu Cần: UBMTTQVN huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

         Ngày 22/6/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiểu Cần tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 Mặt trận Tổ quốc huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gắn với sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Thạch Ngọc Dũng - UV Thường trực UBMTTQVN tỉnh, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiểu Cần, ông Sơn Sô Phonl - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần. 

         Qua nửa nhiệm kỳ, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của MTTQ từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp có hiệu quả chương trình thống nhất hành động với những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận tỉnh và sự lãnh chỉ đạo của Huyện ủy đã góp phần quan trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh theo Nghị quyết đề ra. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam huyện còn triển khai tốt nhiệm vụ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025, kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn theo kế hoạch.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 9, khóa IX,

nhiệm kỳ 2019 - 2024 của UBMTTQVN huyện Tiểu Cần

         Về triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động Quỹ “Vì người nghèo”. Kết quả, đến nay toàn huyện có 28.127/29.583 hộ được công nhận gia đình văn hóa, nông thôn mới, 104/104 cơ quan, 03 đơn vị doanh nghiệp và 11/11 khóm văn hóa, 69/69 ấp văn hóa - nông thôn mới, 2 thị trấn văn minh, 09/09 xã đạt nông thôn mới trong đó có 05 xã đạt nông thôn mới nâng cao; xây dựng 106 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 3 tỷ 900 triệu đồng; vận động hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách trên 17 tỷ 900 triệu đồng; vận động trên 14 tỷ đồng phục vụ cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; cấp phát kinh phí hỗ trợ cho 26.496 người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với số tiền trên 39 tỷ đồng. Ngoài ra, Mặt trận các cấp trong huyện còn thực hiện tốt các cuộc vận động như: “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”... thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, cũng như công tác tôn giáo và đối ngoại nhân dân đều được thực hiện hiệu quả, qua đó đã phối hợp tổ chức 351 cuộc tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV (đơn vị tỉnh Trà Vinh), Đại biểu HĐND tỉnh, huyện và các xã, thị trấn.

  

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiểu Cần

phát biểu tại hội nghị

Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Toàn cảnh hội nghị

         Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiểu Cần đánh giá cao về kết quả hoạt động của UBMTTQ các cấp trong huyện và đưa ra một số định hướng cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Mặt trận và các thành viên cần tiếp tục củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là tăng cường tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đi vào cuộc sống; Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; Tiếp tục nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và làm tốt công tác thi đua Dân vận khéo; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thanh tra nhân dân; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị./.

Tin, ảnh: Ngọc Diễm - Quang Minh

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2640
  • Trong tuần: 36,243
  • Tất cả: 2,234,010