Tiểu Cần: Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Bí thư Chi bộ trực thuộc 5 xã

          Tại xã Tập Ngãi vừa diễn ra hội nghị giữa Thường trực Huyện ủy với Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn cụm 2 gồm các xã Tập Ngãi, Ngãi Hùng, Tân Hùng, Hùng Hòa và Tân Hòa. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Lối - Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Tiểu Cần chủ trì hội nghị.

Chủ tọa hội nghị

         Tại hội nghị các đại biểu được nghe Bí thư Đảng ủy xã Tập Ngãi - là Cụm trưởng Cụm 2 báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quí I năm 2022 của 05 xã trong cụm. Đặc biệt trong đó nêu bật, trong quí I năm 2022 các Đảng ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy định 4842-QĐ/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu các cấp, các ngành trong quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”. Riêng đối với công tác xây dựng củng cố tổ chức đảng và đảng viên, ngay từ đầu năm các Đảng bộ đã kịp thời xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để triển khai thực hiện, từ đó chất lượng sinh hoạt lệ ngày càng được nâng lên đảm bảo nội dung và tính chất; việc phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên được các đảng bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện, qua đó có 1.391 đảng viên được phân công nhiệm vụ. Còn thực hiện Quy định 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội” và phân công cấp ủy tham dự sinh hoạt chi bộ, chi, tổ hội, phân hội, kết quả có 330 lượt đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các đồng chí ở các đoàn thể xã tham dự; có 8.931 lượt đoàn viên, hội viên dự, đạt khoảng 70%. Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU, ngày 12/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức họp lệ đúng theo quy chế và hướng dẫn của trên, tỷ lệ đảng viên dự và phát biểu ý kiến đạt tỷ lệ theo quy định.

Các đại biểu và Bí thư các chi bộ về dự hội nghị

         Tại hội nghị có nhiều bài tham luận về mô hình hay của các chi bộ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ được nêu ra để các chi bộ khác trong cụm học tập kinh nghiệm như: Mô hình xây dựng Đảng của chi bộ ấp Cây Gáo xã Tập Ngãi; Giải pháp về nâng cao chất lượng chi bộ của Chi bộ ấp An Cư xã Tân Hòa; Hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên mới của Chi bộ ấp Từ Ô xã Hùng Hòa; Chi bộ chỉ đạo thực hiện xây dựng tuyến đường hoa góp phần xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu của Chi bộ ấp Nhứt xã Tân Hùng; Phương pháp điều hành trong sinh hoạt lệ chi bộ của Chi bộ ấp Ngãi Phú xã Ngãi Hùng…

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiểu Cần

phát biểu tại hội nghị

         Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiểu Cần đề nghị các chi bộ trong thời gian tới thường xuyên theo dõi, hướng dẫn thực hiện tốt công tác nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là khắc phục tình trạng đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ ấp, khóm không đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Bí thư, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan quan tâm chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan hàng tháng gắn với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội các đoàn thể đảm bảo nội dung, thời gian và tỷ lệ tham dự theo Quy định số 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngành chuyên môn, các Đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Công văn 377-CV/HU, ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy  “Về việc lãnh đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025” và công tác bầu cử Trưởng Ban Nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra Nhân dân xã, thị trấn đúng quy định.

                                                                          Tin, ảnh: Khắc Phú

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2855
  • Trong tuần: 36,458
  • Tất cả: 2,234,225