Tiểu Cần: Hơn 8,46 tỷ đồng hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

       Trong năm 2022, huyện Tiểu Cần đã triển khai thực hiện 04 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2025 với tổng kinh phí trên 8,46 tỷ đồng. 

Xây dựng đường trục chính nội đồng liên ấp Đại Trường - Ô Ét, xã Phú Cần

từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội

vùng đồng bào dân tộc thiểu số

         Đối với dự án “Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, huyện đã triển khai thực hiện 03 tuyến đường giao thông gồm: Đường trục chính nội đồng liên ấp Đại Trường - Ô Ét, xã Phú Cần; Đường trục chính nội đồng ấp Giồng Tranh, xã Tập Ngãi; Nâng cấp đường GTNT ấp Ngãi Trung, xã Tập Ngãi với tổng kinh phí trên 6,8 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương trên 5,96 tỷ đồng và vốn đối ứng của huyện gần 0,9 tỷ đồng). Còn dự án “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, huyện chỉ đạo Phòng Dân tộc phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện được 05 lớp đào tạo nghề ngắn hạn 03 tháng tại các xã Hiếu Tử, Hiếu Trung, Phú Cần, Tân Hùng và Hùng Hòa; với tổng kinh phí gần 438 triệu đồng. Đối với dự án Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình”, huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn. Riêng dự án “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt” trong năm dự kiến giải quyết nhà ở cho 07 hộ, chuyển đổi nghề cho 15 hộ, nước sinh hoạt cho 07 hộ. Tuy nhiên đến nay chưa có định mức hỗ trợ và văn bản hướng dẫn cụ thể về quy trình thủ tục giải ngân.

Đời sống của đồng bào dân tộc Khmer ngày càng nâng cao

         Trong năm 2023 và những năm tiếp theo, huyện Tiểu Cần sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách đối với người dân tộc, nhất là thực hiện có hiệu quả các dự án được duyệt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025, tiếp tục triển khai thực hiện 4 dự án với nguồn vốn phân bổ trên 51 tỷ đồng để tập trung giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc,… nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất lẫn tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer, góp phần xây dựng quê hương Tiểu Cần ngày càng phát triển và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025./.

Tin, ảnh: Kiều Diễm

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 2664
  • Trong tuần: 60,482
  • Tất cả: 4,917,313