Tiểu Cần: Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78 của Chính phủ

         Trong 20 năm qua (2002 - 2022) thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tiểu Cần kết hợp với các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế nhằm xóa đói, giảm nghèo, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

Hội viên CCB xã Phú Cần chăm sóc đàn bò của gia đình

         Ông Trần Việt Quân - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tiểu Cần cho biết, năm 2002 Hội có 1.623 hội viên, trong đó có 649 hội viên cựu chiến binh (CCB) thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, chiếm tỷ lệ 40% so với tổng số hội viên. Đời sống hội viên ở thời điểm đó đa số còn rất nhiều khó khăn, nhà ở tạm bợ trên 45%. Thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Hội đã phối hợp với NHCSXH huyện, ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách. Trong giai đoạn 10 năm đầu (từ năm 2002 đến năm 2012) đã có 576 hội viên vay với tổng dư nợ 08 tỷ 656 triệu đồng. Nhờ sử dụng có hiệu quả nên không có trường hợp nợ quá hạn, số hội viên cũng tăng lên. Đến năm 2022, toàn huyện có 2.244 hội viên CCB và đã có 735 hội viên được vay vốn, với tổng dư nợ 26 tỷ 326 triệu đồng. Thông qua quá trình vay vốn, đến nay đã giúp nhiều hộ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống và vươn lên khá, giàu và đã có nhiều hộ thoát nghèo. Hiện tại trên địa bàn huyện không còn hộ hội viên CCB nghèo, không còn hộ ở nhà tạm, hội viên khá, giàu chiếm tỷ lệ 73%, hơn 5 năm qua trong hội không có nợ quá hạn. Cho biết thêm về hiệu quả của nguồn vốn ủy thác từ NHCSXH đầu tư cho hội viên CCB, ông Kim Thanh Cần - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú Cần cho biết, trong những năm qua, Hội CCB xã luôn chủ động kết hợp NHCSXH đầu tư cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, trong đó có nhiều mô hình nổi bật như mô hình nuôi bò sinh sản kết hợp trồng cỏ để phát triển kinh tế làm giàu chính đáng và vươn lên thoát nghèo.

Bà Nguyễn Thị Đào - Hội viên phụ nữ ấp Tân Trung Giồng B, xã Hiếu Trung

sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH để chăn nuôi bò

         Còn theo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tiểu Cần, thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội LHPN với NHCSXH huyện, hội đã thành lập các tổ, nhóm tiết kiệm và vay vốn, phân loại hộ nghèo, bình xét danh sách đề nghị ngân hàng cho vay vốn thông qua tổ chức hội. Trong những năm qua Hội LHPN và NHCSXH huyện có sự phối hợp chặt chẽ và thực hiện đúng theo quy trình cho vay, nên đến nay tổng dư nợ thông qua việc ủy thác là hơn 221 tỷ 265 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 64% trong tổng dư nợ, có 9.384 hộ vay, trong đó có 5.219 hộ nghèo. Đồng thời hội còn vận động 100% hộ vay vốn tham gia gởi tiết kiệm vào NHCSXH với tổng số tiền hơn 23 tỷ 127 triệu đồng. Đến nay toàn huyện có 318 tổ phụ nữ tiết kiệm tín dụng, có 16.467 chị em tham gia. Nhìn chung qua các nguồn vốn cho vay, chị em đều sử dụng đúng mục đích có hiệu quả, trả vốn và lãi vay đúng quy định, từ đó việc thu hồi vốn đạt từ 98 - 100%. Nhờ các nguồn vốn đầu tư trong 20 năm qua, đã góp phần cùng với huyện giảm được 4.195 hộ nghèo, nâng 8.417 hộ lên khá. Bà Nguyễn Thị Đào - Hội viên phụ nữ ấp Tân Trung Giồng B, xã Hiếu Trung thuộc diện hộ nghèo và được đầu tư vốn sản xuất làm ăn có hiệu quả, bà Đào phấn khởi nói, ban đầu NHCSXH hỗ trợ cho tôi được 05 triệu đồng, tôi mua vịt về nuôi. Sau đó tôi trả vốn và vay tăng lên 20 triệu đồng. Được nguồn vốn nhiều hơn tôi mua heo nuôi, nuôi cũng có hiệu quả nên cũng trả được vốn và được vay tăng lên 50 triệu đồng để mua bò nuôi. Làm ăn có hiệu quả nên tôi đã cất được căn nhà và có tiền lo cho con ăn học.

Hội viên thực hiện giao dịch tại Ngân hàng CSXH huyện

         Còn theo lãnh đạo UBND xã Ngãi Hùng cho biết, qua 20 năm thực hiện tín dụng chính sách, đến nay trên địa bàn xã này đã duy trì 04 hội đoàn thể nhận ủy thác từ NHCSXH huyện. Toàn xã có 27 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ của 10 chương trình cho vay, có 1.106 hộ vay, với tổng số tiền 42 tỷ 291 triệu đồng, trong đó có 10 tổ vay vốn đạt loại tốt và không có nợ quá hạn. Từ các nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã. Điển hình như giảm nhiều nhất trong giai đoạn 2005 - 2010, tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 15% giảm còn 10%; giai đoạn 2010 - 2015 giảm từ 10% xuống còn 3,5%.

         Nhằm thực hiện tốt hơn nữa Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện trong thời gian tới, ông Sơn Sô Phonl - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần chỉ đạo: “Thời gian tới, Cấp ủy, chính quyền các cấp phải nhận thức sâu sắc và xác định rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt quan tâm gắn triển khai tín dụng chính sách với các chương trình mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế của mỗi địa phương trong từng giai đoạn. Tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn và của các điểm giao dịch tại xã, thị trấn để chuyển tải kịp thời, có hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội”.

                                                  Bài, ảnh: Khắc Phú - Kiều Diễm - Chí Hẹn

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 135
  • Hôm nay: 2766
  • Trong tuần: 46,363
  • Tất cả: 2,539,558