Tiểu Cần: Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và gia đình năm 2023

          Trong 02 ngày 21 và 22/9/2023 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh kết hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiểu Cần tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và gia đình năm 2023 cho trên 90 đại biểu là công chức văn hóa - xã hội cấp xã và Trưởng Ban nhân dân 80 ấp, khóm của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Cán bộ của Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh

triển khai các nội dung của lớp tập huấn

         Tại lớp tập huấn, cán bộ của Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đã triển khai 04 chuyên đề cơ bản gồm: phương pháp thuyết trình, tuyên truyền trong triển khai thực hiện mô hình “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống” và mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình” tại cộng đồng dân cư; Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL, ngày 28/01/2022 và Quyết định số 979/QĐ-BVHTTDL, ngày 26/4/2022 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch “về ban hành bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” và “việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025”; triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản mới về công tác gia đình; Hướng dẫn quy trình xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, ấp, khóm văn hóa và các văn bản mới có liên quan về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

         Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ làm công tác văn hóa - xã hội ở xã, thị trấn và ấp, khóm có thêm những kiến thức cơ bản để vận dụng vào thực tiễn công tác tuyên truyền ở địa phương liên quan đến việc xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình ngày càng đạt hiệu quả hơn. Qua đó góp phần cùng với địa phương xây dựng gia đình văn hóa, nông thôn mới, đẩy lùi các hành vi bạo lực gia đình và xây dựng các ấp, khóm, xã, thị trấn theo tiêu chí ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Khắc Phú - Minh Thiện

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 84
  • Hôm nay: 2929
  • Trong tuần: 56,564
  • Tất cả: 5,748,067