Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tải về tại đây

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 5262
  • Trong tuần: 61,427
  • Tất cả: 4,903,899