Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của BCT về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của BCT (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Tải về tại đây

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 111
  • Hôm nay: 5820
  • Trong tuần: 48,644
  • Tất cả: 2,839,542