Tiểu Cần: Bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ 84 Công đoàn cơ sở

         Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; Ngày 18/9/2023 Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Trung tâm Chính trị huyện Tiểu Cần tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho hơn 130 cán bộ Công đoàn thuộc 84 Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Tiểu Cần.

 

Lãnh đạo ngành huyện và cán bộ CĐCS tham dự khóa tập huấn

Ông Lê Văn Bài - Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu khai mạc

         Trong 03 ngày học tập, các cán bộ Công đoàn cơ sở được báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện giới thiệu 06 chuyên đề cơ bản về: Đổi mới hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; Vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, gắn với quy trình thực hiện mô hình “Công dân học tập”; Những điểm mới trong hoạt động thu - chi tài chính Công đoàn; Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn; Giới thiệu Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Những giá trị cốt lõi trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Đ/c Nguyễn Minh Thành - UVTVHU, Trưởng BTGHU, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

giới thiệu chuyên đề

         Thông qua khóa bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ lần này sẽ góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở nắm vững hơn quan điểm, đường lối của Đảng về vai trò, sứ mệnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân viên chức lao động để phản ánh, đề xuất với Công đoàn cấp trên đề ra các giải pháp khả thi nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Toàn cảnh khóa bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS

         Được biết, hiện nay huyện Tiểu Cần có 84 Công đoàn trực thuộc. Trong đó, có 21 CĐCS phòng, ban, ngành huyện; 11 Công đoàn cơ sở xã - thị trấn; 42 Công đoàn Trường học và 10 CĐCS khu vực ngoài Nhà nước; với tổng số 2.830 đoàn viên công đoàn. Đây là lực lượng nòng cốt trong lao động sản xuất và các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

 Tin, ảnh: Tố Uyên - Quang Minh

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 99
  • Hôm nay: 3009
  • Trong tuần: 56,644
  • Tất cả: 5,748,147