Tiểu Cần: 91 cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ

         Thực hiện Kế hoạch của Hội Cựu chiến binh tỉnh Trà Vinh về việc bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở năm 2023; Ngày 13/7/2023, Hội Cựu chiến binh huyện Tiểu Cần phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 90 cán bộ Hội Cựu chiến binh ở 11/11 xã - thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Báo cáo viên giới thiệu chuyên đề tại khóa bồi dưỡng

Toàn cảnh khóa bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ năm 2023

         Theo ông Trần Việt Quân - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tiểu Cần, khóa học diễn ra trong 02 ngày (từ 13 đến 14/7). Các cán bộ Hội cơ sở được học tập, nghiên cứu 04 chuyên đề về: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, tạo động lực khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương phát triển trong giai đoạn mới. Hướng dẫn số 09/HD-CCB, ngày 07/4/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về “Thi hành Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027”; Nghị quyết đại hội và Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Hội Cựu chiến binh huyện Tiểu Cần, nhiệm kỳ 2022-2027; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Quyết định số 491/QĐ-CCB ngày 09/11/2022 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam “Ban hành Quy định tham gia tổ chức lễ tang hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam hy sinh, từ trần”. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và huyện Tiểu Cần 6 tháng đầu năm, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ còn lại từ nay đến cuối năm.

Cán bộ Hội CCB cơ sở tham gia khóa bồi dưỡng

LLCT và nghiệp vụ năm 2023

         Thông qua các khóa bồi dưỡng thường xuyên sẽ góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và những vấn đề cơ bản mang tính thực tiễn phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, nhất là công tác xây dựng, củng cố  tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

 Tin, ảnh: Thúy Vân - Quang Minh

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 5677
  • Trong tuần: 61,842
  • Tất cả: 4,904,314