Tiểu Cần: Kiểm tra đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ xã Hiếu Tử

          Ngày 08/12/2022 Tổ công tác của Huyện ủy Tiểu Cần tổ chức kiểm tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2022 tại Đảng bộ xã Hiếu Tử. 

 

Đ/c Thạch Xuân Bách - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã thông qua báo cáo

         Đảng bộ xã Hiếu Tử có 206 đảng viên đang tham gia sinh hoạt tại 14 chi bộ trực gồm 07 chi bộ ấp và 07 chi bộ ngành. Trong năm 2022, Đảng bộ xã Hiếu Tử đã tập trung chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kết quả cuối năm xã đánh giá có 206 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100% (trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 40 đồng chí); đối với tập thể có 03/14 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn lại 11/14 chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

         Thực hiện Nghị quyết năm 2022, Đảng bộ xã vượt 11/26 chỉ tiêu, đạt 03 chỉ tiêu, giữ vững 10 chỉ tiêu và 02 chỉ tiêu không đạt đó là về tỷ lệ số dân tham gia Bảo hiểm y tế, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.  Đáng ghi nhận là chỉ tiêu về thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt trên 52,41%, chỉ tiêu về số lao động đi làm việc nước ngoài vượt hơn 53%. Về hạn chế, khuyết điểm đối với tập thể và cá nhân được chỉ ra trong năm 2021, đến nay Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hiếu Tử đã khắc phục hoàn toàn.

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kết luận tại buổi kiểm tra

         Qua đó các thành viên Tổ công tác đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ xã Hiếu Tử đạt được trong năm 2022; đồng thời thống nhất với thang điểm trừ 04 điểm đạt 96/100 - Tự nhận xét Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ xã Hiếu Tử cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ, huy động cả hệ thống chính trị chỉ đạo thực hiện quyết liệt các lĩnh vực mà Nghị quyết đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp và khả năng không đạt trong năm 2022. Tiếp tục triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Kết luận 01 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Quan tâm chất lượng tạo nguồn và phát triển kết nạp đảng viên; thực hiện nghiêm túc tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ đảng viên còn hạn chế, khuyết điểm, đồng thời sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28 của Bộ Chính trị. Quan tâm lãnh chỉ đạo nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi, tổ hội. Quan tâm công tác dân vận chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã cần chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nhất là cơ cấu kinh tế trong ngành nông nghiệp, định hướng cho nông dân tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng cây, con giống có chất lượng cao, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; xây dựng xã văn hóa; tranh thủ mọi nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế ở địa phương. Quan tâm lãnh, chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề bức xức trên lĩnh vực  văn hóa - xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  tiếp tục giữ vững ổn định, thực hiện tốt công tác gọi công dân nhập ngũ. Tập trung công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, ấp nông thôn mới kiểu mẫu, hỗ trợ cho 02 ấp Kinh Xáng và Ô Trao. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia mua Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 Tin, ảnh: Thanh Lý

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 460
  • Trong tuần: 22,076
  • Tất cả: 3,827,849