Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tiểu Cần

BAN BIÊN TẬP

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TIỂU CẦN

 

         1. Trưởng ban: Ông Sơn Sô Phonl  - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần


         2. Các Phó Trưởng ban:

               - Ông Lê Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, chịu trách nhiệm thường trực
           - Ông Lê Văn Đàng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

         3. Các thành viên:


               - Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

                 - Bà Lâm Kiều Diễm - Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 55
  • Hôm nay: 506
  • Trong tuần: 57,602
  • Tất cả: 3,900,701