Lãnh đạo UBND huyện

1. Ông NGUYỄN VĂN HÙNG - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1976

- Giới tính: Nam

- Quê quán: Ấp 7, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

- Nơi ở hiện nay: Ấp 7, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Ngày vào Đảng: 01/8/2008

- Ngày chính thức: 01/8/2009

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Quy hoạch huyện, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; chỉ đạo chung các dự án đầu tư trên địa bàn.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính; Đề án 06; tổ chức bộ máy; biên chế; công tác xây dựng chính quyền; công tác nội chính; công tác tiếp công dân; tư pháp; thi hành án dân sự; địa giới hành chính; những vấn đề chung về công tác dân tộc, tôn giáo; công tác thi đua, khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác dân vận chính quyền.

- Tài chính và ngân hàng.

- Quốc phòng, an ninh; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực.

- Giữ mối liên hệ với Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo: Công an; Ban Chỉ huy Quân sự; Nội vụ; Thanh tra; Tài chính - Kế hoạch; Tư pháp; Thi hành án dân sự; Thuế, Kho bạc; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; Các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp.

d) Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Trưởng Ban An toàn giao thông; Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử; Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện; Chủ tịch Hội đồng tư vấn Thuế; Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Chủ tịch UBND tỉnh phân công và ủy quyền; chỉ đạo địa bàn thị trấn Tiểu Cần, thị trấn Cầu Quan, và xã Long Thới.

 

2. Ông LÊ CHÍ THẢO - Phó Chủ tịch UBND huyện

- Ngày, tháng, năm sinh: 18/02/1982

- Giới tính: Nam

- Quê quán: xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

- Nơi ở hiện nay: ấp Hòa Trinh, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Ngày vào Đảng: 20/07/2007

- Ngày chính thức: 20/07/2008

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Y tế; lao động, thương binh và xã hội; Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, truyền thanh; giáo dục và đào tạo; Phòng dân tộc; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Nông - Lâm - Ngư nghiệp; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xí nghiệp thủy nông.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực phụ trách; xử lý các vấn đề thường xuyên về công tác dân tộc, tôn giáo; giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, quản lý, đôn đốc, kiểm tra sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của các công trình dự án của ngành, trực tiếp được phân công phụ trách.

- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giữ mối liên hệ với các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, Ban Dân vận và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức Hội đặc thù của huyện.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo: Phòng Y tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Dân tộc, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Bảo hiểm xã hội, Bệnh viện Đa khoa khu vực, các Trường THPT trên địa bàn huyện, Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi; Ban liên lạc đồng hương, công tác thanh niên và công tác dân tộc - tôn giáo, an sinh xã hội, khuyến học khuyến tài, bưu chính, viễn thông và các Dự án tài trợ của các tổ chức phi Chính phủ.

 c) Trưởng Ban Điều hành Quỹ an sinh xã hội huyện; Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện; Trưởng Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh; Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, Trung tâm học tập cộng đồng; Trưởng Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe và Bảo hiểm Y tế toàn dân; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm và một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng khác theo quy định.

d) Theo dõi và chỉ đạo địa bàn các xã: Tập Ngãi, Hiếu Trung, Hùng Hòa, và Ngãi Hùng và một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

 

3. Ông NGUYỄN MINH MẪU - Phó Chủ tịch UBND huyện

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1981

- Giới tính: Nam

- Quê quán: ấp Nhơn Hòa, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

- Nơi ở hiện nay: ấp Nhơn Hòa, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Ngày vào Đảng: 15/6/2007

- Ngày chính thức: 15/6/2008

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp; xúc tiến đầu tư, thương mại - dịch vụ; phát triển điện, giao thông vận tải, an toàn giao thông, quản lý thị trường, xây dựng cơ bản; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; xác định giá đất cụ thể; phát triển nhà ở, dân cư, thoát nước và nước sạch, đổi mới phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác - hợp tác xã, khoa học và công nghệ; công nghệ thông tin; chương trình phát triển đô thị; cải cách hành chính; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện các Dự án đầu tư và các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

 - Theo dõi, quản lý, đôn đốc, kiểm tra sử dụng nguồn vốn của các công trình dự án của ngành, trực tiếp được phân công phụ trách.

- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giữ mối liên hệ với Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh.

b) Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo: Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, quản lý thị trường, Điện lực, Phòng Tài nguyên và Môi trường, vệ sinh môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thống kê, Điện lực, Điện Nông thôn, Đội Quản lý thị trường số 2, Đội QLBT và XDCT 715.2.

- Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển điện, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng khác theo quy định.

c) Trực tiếp làm chủ tịch hội đồng, trưởng các ban thuộc lĩnh vực phụ trách.

d) Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công và theo dõi, chỉ đạo các địa bàn xã: Phú Cần, Hiếu Tử, Tân Hòa và Tân Hùng.

 

image advertisement

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 1 711
  • Tất cả: 7275953
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TIỂU CẦN
- Đơn vị quản lý: UBND huyện Tiểu Cần - Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính:
1. Ông Lê Chí Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần, Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử
2. Ông Trương Văn Đoàn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Phó Trưởng Ban Biên tập thường trực Trang thông tin điện tử
Điện thoại: 0294.3822070 - Fax: 0294.3612518. Email: tieucan@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "tieucan.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang