No title... No title... No title...

Tình hình tôn giáo

1. Về tôn giáo

Trên địa bàn huyện có 05 tôn giáo, gồm Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Tin Lành và Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam; có 43 cơ sở tôn giáo được Nhà nước công nhận. Toàn huyện có: 57 chức sắc, 142 chức việc, cụ thể:

- Đạo Công giáo: Có 10 Giáo sứ, 03 Giáo họ, 13 Linh mục, 39 Nữ tu; 08 Trùm; 12 Câu; 310 Biện, 18.570 tín đồ.

- Phật giáo: Trên địa bàn huyện có Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, gồm 09 thành viên.

+ Phật giáo Nam tông Khmer: Có 15 cơ sở thờ tự, 303 chức sắc, chức việc, nhà tu hành (trong đó: 01 Hòa Thượng; 11 Thượng tọa; 139 tỳ kheo, 152 sadi) với 29.330 tín đồ.

+ Phật giáo Bắc tông: Có 08 cơ sở thờ tự, có 05 Thượng tọa; 03 Đại đức; 01 Ni sư; 12 Sư cô; 01 Sadi, với 21.052 tín đồ.

- Đạo Cao Đài: có 04 Thánh thất

+ Cao Đài Tây Ninh: 01 thánh thất, có 05 Lễ sanh và 746 tín đồ.

+ Cao Đài Ban Chỉnh đạo: 03 thánh thất với 1.572 tín đồ. Có 16 chức sắc (02 Giáo hữu và 14 Lễ sanh).

- Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam: Có 03 Chi hội, có 03 Lương y và 03 Ban Trị sự; mỗi Chi hội có 01 Hội trưởng; 02 Phó Trưởng ban; 02 cố vấn; 02 kiểm soát; 01 Thư ký; 01 Thủ bổn.

- 01 Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của đạo Tin Lành (điểm nhóm) thuộc Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam: Có 20 tín đồ (do Mục sư Trần Thị Mưa hướng dẫn đạo).

2. Về Tín ngưỡng dân gian

Trên địa bàn huyện có 44 cơ sở, gồm các loại hình thờ cúng như: thờ thần, thờ mẫu (Bà Chúa Xứ và Bà Thiên Hậu), thờ Ông Bổn (người Hoa), thờ anh hùng dân tộc và số đông thờ cúng ông bà t tiên. 

Bản đồ hành chính

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 2640
  • Trong tuần: 60,458
  • Tất cả: 4,917,289